Beşinci sınıflar Fen Bilimleri dersinde doğadaki canlıların yaşamına saygı duyulması gerektiği konusunda beyin fırtınası yaptılar. Yapılan paylaşımlarda doğadaki tüm canlıların birbiri ile etkileşim halinde olduğu ve oluşan herhangi bir sorunun diğer canlıları da, kısa ya da uzun vadede, mutlaka etkileyeceğine dikkat çekildi. Bu durum bir zincirin halkaları gibi düşünülürse halkalardan birine zarar gelmesi tüm sistemi etkileyecektir. Bu etkinin bazen çok kısa sürede kendini göstermemesi bir etkisi yokmuş gibi düşünülmesine sebep olabilir. Ancak bilim insanları sadece yaşadıklarını değil, bilimsel veriler ışığında yaşanabilecek sorunları da öngörmeye çalışırlar. Bir bilim insanı bakış açısı ile düşünen öğrencilerimiz, okul kampüsünde biyoçeşitliliğin artmasına katkıda bulunmak ve böylece daha farklı türde canlıların bu alanda yaşama imkânı bulmasını sağlamak amacıyla kuş yemlikleri yaparak kampüs bahçenin çeşitli bölümlerine yerleştirdiler. SAIL ve WISE öğretim modellerine göre hazırlanan etkinlikle öğrencilerimiz tasarım yapma, yaratıcılığını kullanma ve ürün oluşturma gibi 21. yüzyıl becerilerini de geliştirerek öğrenim süreçlerini zenginleştirdiler.

#Kritik Düşünme ve Problem Çözme #WISE #Yaratıcılık