Beş bin yıl önce “medeniyetin anası” olan Akdeniz, iktisadî ve stratejik önemiyle dünyanın en önemli bölgelerinden biri olma niteliğini bugün de muhafaza etmektedir. Tarihte kurulmuş üç büyük imparatorluğun (Roma, Bizans, Osmanlı) merkezi olan Akdeniz, sadece bu imparatorluklara ev sahipliği yapmakla kalmamış, çevresinde yeşeren uygarlıkların da gelişmesinde ve yayılmasında temel köprü vazifesi görmüştür. Bu coğrafyada Mısır, Minos, Hitit, Miken, Fenike, Hellen, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi tarihinin akışına yön veren gelişmiş uygarlıklar kurulmuştur. Akdeniz’in kültürel hareketliliğine katkıda bulunan kentler ve kültürel girişimlerle etkileşim içinde bir “Akdeniz Kültür Ağı ”nın oluşması Akdeniz Projesi’nin temel öncelikleridir.  Sosyal bilgiler bölümümüz liderliğinde gerçekleşen bu kapsamlı proje,

  • İyi çevre yönetimini,
  • Su yönetimini, kirliliğin azaltılmasını,
  • Akdeniz'de biyolojik çeşitliliğin korunmasını,
  • Sürdürülebilir bir kent oluşturulmasını hedefleyen birçok girişimi kapsamaktadır.

 

Amacımız, Akdeniz kültür ve uygarlık tarihini çocuklara eğlenceli/ilgi çekici metotlarla aktararak çocukların yaşadıkları coğrafyayı tanımaları ve farklı bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır. İzmeda ve Doç.Dr.Zehra Akdemir Veryeri ile hayata geçirdiğimiz “Çocuklar İçin Akdeniz” Projesinin ilk aşaması “Akdeniz İlk Zamanlar Ülkesi” ve “Batık Geminin Öyküsü” perusall uygulaması ile oluşturduğumuz etkileşimli dijital hikaye etkinliği sosyal bilgiler derslerimizde 6 ve 7. sınıflar seviyesinde başladı.