x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

İzmir SEV Ortaokulu olarak, 21. yüzyıla hazırladığımız öğrencilerimizi, bu yüzyılın gereği olan bilgi ve becerileri ile donatmayı hedefliyoruz. Bu becerilerden biri de küresel bakış açısına sahip olmaktır. Hedefimiz,öğrencilerimizin farkındalık düzeyini arttırarak, onların sadece yaşadıkları ortamı değil, değişik açılardan dünyayı algılamaları için fırsatlar oluşturmak, farklılıklara saygı duymalarını sağlamaktır.

 

Okulumuzda, öğrencilerimizin vizyonu geliştirmek, onları değişik kültürler ile tanıştırmak, dünya vatandaşı oldukları bilincini kazandırmak amacı ile yürütülen bir çok uluslararası proje ve çalışma bulunmaktadır.Bu çalışmalar farklı kültürler arasında köprü oluşturmak, dünya gençlerini ve çocuklarını bir araya getirmek, dünya barışına ve kardeşliğine daha olumlu bakan objektif kuşaklar yetiştirebilmek için büyük önem taşımaktadır.

 

Uluslararası projeler ve sınavların içinde yer almamızın diğer bir önemi ise, çalışmalarımızın ve başarılarımızın bizler tarafından daha geniş bir platformda değerlendirilmesine zemin hazırlarlamasıdır. Ayrıca, uluslararası çalışmalar ile dünyada eğtim alanında oluşan değişiklikleri, uygulamaları ve güncel çalışmaları takip etme şansını da yakalamaktayız.

 
A.   ISTA: Okulumuzun ISTA (International Schools Theatre Association – Uluslararası Okullar Tiyatro Birliği) drama kulübü, öğrencilerimize, İngilizce Tiyatro oyunlarını sergileyerek farklı ülkelerdeki yaşıtlarıyla uluslararası festivallerde buluşma olanağı sağlamaktadır.
 
B.  ERASMUS Plus Projeleri: Okulumuz Avrupa Birliği'nin genel eğitim alanındaki Erasmus Plus projeleri çerçevesinde çalışmalar yapmaktadır.  Bu projelerde amaç Avrupa ülkeleri ile ortak temaların altında, öğrencilerimizin farklı ülke ve kültürlerde yaşayan öğrenciler ile iletişim kurarak global bir perspektife sahip olmalarını sağlamaktır.
 
C.  EKO OKULLAR PROJESİ: Eko-Okullar Projesi, okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.  23 Avrupa ülkesinde ve Güney Afrika’da yaklaşık 7500 okulda uygulanan Eko-Okullar Projesi’nin (www.eco-schools.org) uluslararası koordinasyonunu, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı FEE", (www.fee-international.org) yürütmektedir. Ülkemizdeki koordinatörü ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)’dir.
 
Yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara verilen Yeşil Bayrak Ödülü, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen çevreci bir etikettir.  Çalışma, çöp - atık - geri dönüşüm, su, enerji, biyolojik çeşitlilik gibi temel çevre konularından biri ile başlatılır.
 
Okulumuz, ilk kez 2005-2006 öğretim yılında “Çöp ve Atıklar” konusunda yapmış olduğu çalışmalar sonucu “Yeşil Bayrak” ile ödüllendirilmiştir. Yeşil Bayrak iki yıl süreli olarak verilir ve iki yıl sonunda bayrağın yenilenmesi için farklı konu başlıklarında çalışmalar yapılır. Bayrağımız dördüncü kez yenilenmiştir.  Bu yıla kadar “Su’’, “Enerji” ve “biyolojik çeşitlilik” konularında çalışmalar yapılmıştır.  2012-2013 yılının konusu “Tüketim Alışkanlığıdır”.  Aynı zamanda okulumuz İzmir ili Eko Okullar İl Koordinatörlük görevini de yürütmektedir.  2013-2014 yılı, Eko Okul ve Yeşil Bayrak yenileme yılımızdır.
 
D. KARDEŞ OKUL BİLİM PROJESİ: Fen Bölümü’nün projesidir. Dünyamızda yaşanan savaşların ve insanların birbirlerine verdikleri zararların nedenlerinden birisi de kültürlerin birbirlerini tanımamalarıdır. Okulumuzda, uzayı ve diğer fen bilgisi kavramlarını kullanarak küresel kardeşliği yaymak adına başlatılan projede, bilimsel çalışma metotları, aktif eğitim yöntemleri, bilgisayar destekli eğitim ve İngilizce bilgisi pekiştirilmektedir. Tüm sene boyunca süren bu çalışmamızda Gaziemir Uzay Kampı ile işbirliği yapılmaktadır.
 
E. JUNIOR MODEL UNITED NATIONS ( JMUN ) – Junior Model Birleşmiş Milletler: İzmir SEV JMUN çalışmalarına, 6.-8. sınıflarda kulüp çalışması olarak 2006 yılı Eylül ayında başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda JMUN, kulüp çalışması statüsünden çıkarılıp bir takım faaliyeti olarak çalışmalarına devam etmiştir.  Bu uluslararası çalışmada öğrenciler Birleşmiş Milletler prosedürleri ile tanıştırılmaktadır.  Öğrencilerin, beşli takımlar içinde, kendi ülkeleri olmayan bir ülkeyi temsil ederek, bu ülkenin çevre, politika, ekonomi, sosyal ilişkiler, silahsızlanma gibi konularda karşı karşıya gelebileceği sorunları çözebilmesi için bir Birleşmiş Milletler Konferansı simülasyonuna hazırlanmalarına rehberlik edilmektedir.  Bu proje, gençlere dünya ülkelerinin karşılaştığı sorunlarla yüzyüze gelip bu sorunlara çözüm ararken İngilizce’yi hem araştırma, hem sunum yapma hem de büyük gruplar önünde konuşmalar yapma olanakları sunmaktadır.  Okulumuz yurt içinde konferanslara katılmakta ve burada deneyim kazanarak yurt dışında Paris ve New York’ta yapılan konferanslarda da başarı sağlamaktadır.
 
F.  ROBOTİK Çalışmaları: FIRST (For Inspiration of Science and Technology) Vakfı ve LEGO firmasının ortaklığından doğmuş, geleceğin bilimadamları ve mühendislerine ilham vermeyi amaçlamış bir etkinliktir. Her yıl bir tema üzerinde çalışılır. İki aşamalı bir hazırlık yapılır. Birincisi verilen tema ile ilgili proje geliştirme ikincisi ise robot performans görevidir. Önce İzmir turnuvası olur.  Başarılı olan takımlar İstanbul turnuvasına katılırlar. Bu turnuvada dereceye girenler ise uluslararası turnuvada ülkemizi temsil etme hakkı kazanır.  Okulumuz Hollanda ve Japonya’daki turnuvalara katılmıştır. Yine okulumuz Amerika’da yapılan turnuvaya gitmeye hak kazanmış fakat katılmamıştır.
 
G. SCIENCE ACROSS THE WORLD: İngilizce Bölümü ile Fen Bölümünün 6.-8. sınıflarda yürüttüğü uluslararası bir çalışmadır. Bölümler, bu uluslararası projenin çalışma kapsamına aldığı konu başlıklarından, kazanımlarına uygun olan birini seçerek, disiplinlerarası bir çalışma yaparlar.  Öğrenciler Fen ve Teknoloji derslerinde, konu ile ilgili yaptıkları bilimsel araştırmanın sonuçlarını, İngilizce derslerinde tartışarak SAW sitesinde yayınlanan ve dünyanın her yerinden öğrencilerin bilimsel araştırma sonuçlarına dayanarak yanıtladıkları ortak sorulara kendi buldukları yanıtları yazarlar. Projeye katılan tüm okulların verdikleri yanıtlar ile kendi bulgularını karşılaştırarak sonuçları bütünsel olarak değerlendirirler.
 
H. DESTINATION IMAGINATION: Destination Imagination (DI) öğrencilerden oluşan takımların ucu açık problemleri çözmeyi içeren görevleri yerine getirdikleri ve çözümlerini turnuvalarda sundukları eğitici bir programdır. Destination Imagination programı, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarına destek olarak, ögrenmeyi de içine katarken, öğrencilerden oluşan takımları eğlenmeye, risk almaya, odaklanmaya ve problemleri şekillendirmeye teşvik etmektedir. Katılımcılar sabırlı olmayı, esnek olmayı, dayanıklılığı, etik anlayışını, çevresindekilere ve onların düşüncelerine saygıyı ve beraber problem çözme sürecini öğrenirler. Takımlar çözümlerini turnuvalarda sunarlar. DI problem çözme görevleri ve süreci üzerine kurulmuş bir programdır. Görevlerini tamamlamak için çalışan takımlar bu süreçte yöneticilik, işbirliği, sorun giderme, ve yaratıcı ve eleştirel düşünce gibi önemli hayat becerilini öğrenirler. Program ABD’nin 48 eyaletinde, Kanada, Türkiye, Kore, Guatemala, Polonya, Çin, Hindistan, Büyük Britanya, Braziyla ve Singapur gibi 30 değişik ülkede uygulanmaktadır.
 
Okulumuz DI organizasyonuna dört yıldır düzenli olarak katılmakta ve  farklı düzeylerde başarılar elde etmektedir.
 
I. WORLD SCHOLAR’S CUP: World Scholar’s Cup, kırktan fazla ülkeden gelen uluslararası takımların yarıştığı oldukça prestijli genel kültüre ve ingilizce kullanma becerilerine dayalı bir turnuvadır. Üç öğrenciden oluşan takımlar halinde yarışılan turnuva, dört temel bölümden oluşmaktadır: ”The Scholar’s Challange, Collaborative Writing, The Team Debate ve The Scholar’s Bowl”. Bu bölümlere ek olarak ayrıca bazı turnuvalarda sosyal ve akademik olarak ek bölümler de  yer alabilmektedir. Organizasyonun amacı; geleceğin alim ve liderlerine global bir ortam yaratmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını  keşfetmeleridir. Ayrıca odaklanılan en önemli konu ise farklı kültürleri biraraya getirerek bugün ve geleceğe ait fikir ve durumlar üzerine münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırmaktır.
 
Takımlar önce istedikleri herhangi bir "yöresel turnuvada" (regional round) yarışmakta, orada başarılı olmaları durumunda dünya turnuvasında yarışmaya hak kazanmaktadırlar. Dünya turnuvasında başarılı olanlar ise her sene kasım ayında Yale Üniversitesinde düzenlenen "Şampiyonlar Turnuvası"na katılmaya hak kazanırlar. Her sene 6-7 ve 8. Sınıflarımızdan öğrencilerimiz “World Scholar’s Cup” takımına katılabilirler.
 
J. ULUSLARARASI SINAVLAR ve YARIŞMALAR: 
 
Yürüttüğümüz projelerin yanısıra öğrencilerimizi uluslararası sınavlara girmeleri için yüreklendiriyor, bunun için gerekli ortamı ve bağlantıları sağlıyoruz.
 
Uluslararası Cambridge Sınavları: İngilizce seviyelerinin uluslararası bir sınavla ölçülebilmesi amacıyla, öğrencilerimiz seviyelerine uygun olan ve ‘Okuma –Yazma – Dinleme – Konuşma’ olmak üzere dört bölümden oluşan Cambridge ESOL sınavlarına alınırlar.  Sınıf seviyelerine karşılık gelen Cambridge ESOL sınavları aşağıda belirtilmiştir:
 
  • 5. Sınıf  -  KET        
  • 7. Sınıf  -  PET

 

Bunun yanısıra 2.-3.-4.sınıf öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini ölçebilmelerine olanak sağlayan Cambridge Young Learners Sınavları (Starters, Movers, Flyers) arzu eden öğrencilerimize sunulmaktadır.
Uluslararası Matematik Sınavları: Sadece Türk eğitim sistemi içinde değil, uluslararası platformda öğrencilerimizin performansını görmek ve onlara deneyim kazandırmak için okulumuz öğrencilerimizi birçok uluslararası sınava girmek için teşvik eder;
 
  • Gauss Matematik Sınavı
  • AMC Matematik Sınavı
  • Mathematics Without Borders  Matematik Yarışması
  • Mathletics Matematik Yarışması
  • Kangaroo Mathematics Competition