Pi sayısı için günümüzde yaygın olan yaklaşım 3,14'tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383... şeklinde sonsuz devam etmektedir. Çemberin ve dairenin çevresi ile dairenin alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.Pİ Günü, Pi Sayısının 3.14 olmasından dolayı her yıl 14 Mart’ta kutlanır. Matematikçiler için önemi büyüktür😊 Her yıl okulumuzda geleneksel olarak kutlanan Pi günü, bu yıl da hafta boyunca yapılan etkinliklerle kutlanmaya devam etmektedir.