İngilizce programımız, İngilizcenin bir kurallar dizisinden çok, farklı konuların araştırılarak öğrenildiği ve dilin doğal  iletişim aracı olarak kullanıldığı derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerimizde çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla uyguladığımız Eko-Okullar Projesi kapsamında yaptığımız çevre okuryazarlığı derslerinde, 7. Sınıf öğrencilerimiz, önce toprak olmadan durgun su kültürü içinde uygulanan bir tarım biçimi olan hidroponik tarım ile daha ekonomik ve çevresel açıdan uygun çevrimli yetiştirme sistemi olan akuaponik  sistemlerin ne olduğunu öğrendiler. Daha sonra seçtikleri bir küresel sorunu hidroponik tarım kullanarak nasıl çözebileceklerini açıkladıkları projelerini hazırladılar. Bir sonraki projede ise kendi evlerinde kuracakları akuaponik sistemlerde yetiştirecekleri en uygun sebze ve balık türlerinin hangilerinin olacağını nedenleriyle açıkladılar. Öğrencilerimizin geliştirdikleri çözüm önerileri bizleri hem gururlandırdı, hem de dünyamızın geleceğiyle ilgili umutlandırdı.