Geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş bir müfredat programı uygulamak, okulumuzun hedeflerinden biridir. Bu kapsamda  sosyal bilgiler zümresi olarak “İzmir Atatürk Müzesi”ne 5. sınıf öğrencilerimizin katıldığı  bir gezi düzenledik.  Gezi öncesi yaptığımız çalışmalarla, Atatürk’ün İzmir’e yapmış olduğu ziyaretler hakkında öğrencilerimizin bilgi edinmelerini sağladık. Öğrencilerimiz  gezi sırasında Kurtuluş Savaşı’mızın nasıl yapıldığını; müzede seyrettikleri videolarla, öğretmen sunumlarıyla, yaptıkları etkinliklerle öğrendiler.  Atatürk’ün milli mücadele için yaptıklarını sınıf dışında bir ortamda pekiştiren öğrencilerimiz, Atatürk ilke ve inkılâplarının önemini bir kez daha fark ettiler.