İzmir SEV 3.sınıf İngilizce derslerinde istasyonlar oluşturulup, her istasyona QR kodları yapıştırılarak öğrencilerin gruplar halinde çalışmalar yapmasına imkan verilir ve her grubun istasyonları tamamlayıp elde ettikleri sonuçları arkadaşları ile paylaşması sağlanır. Son yapılan QR kod çalışmasında öğrenciler fiillerin geçmiş zamanlarını aradılar ve  bulunan fiillerin içinde saklı  gizli mesajı bulmaya çalıştılar. Öğrencilerimiz hem eğlendiler, hem de öğrendiklerini pekiştirdiler. More QR codes to crack, more fun we get!