Fen Bilimleri dersi kapsamında 5. sınıf öğrencilerimiz STEM yaklaşımı ile kurgulanan, “Çevre Dedektifleri Görev #001” projelerini tamamladılar. Proje kapsamında alglerin ekosistem içindeki yerleri, su kirliliği ve alg ilişkisi konusu üzerinden bilimsel araştırma becerilerini geliştiren öğrenciler, 4 hafta süren proje boyunca öğrendiklerini hazırladıkları elektronik raporlarda sundular.