İzmir SEV Anaokulunda çok kültürlülüğü desteklemek adına, uluslararası projelerimiz İngilizce programımızın önemli bir parçasıdır. İngilizce derslerimizde farklı kültürleri tanımak, farklı bakış açılarını öğrencilere tanıtmak ve yaşatmak için uyguladığımız çalışmalardan biri olan Uluslararası Kardeş Okul projemiz kapsamında, 5 yaş öğrencilerimiz Londra’nın St. Albans şehrindeki “Sandridge” kardeş okulundaki arkadaşlarına okulumuzu, şehrimizi, ülkemizi ve kültürümüzü tanıtmışlardı.


Kardeş okulumuzdaki öğrenciler de hazırladıkları sunum ile bizlere günlük rutinleri, etkinlikleri, okulları ve yiyeceklerini tanıttılar. Böylelikle öğrencilerimiz kardeş okulun harita üzerindeki yerini öğrendiler. Hergün işledikleri dersleri, okulda yedikleri yemekleri, orman okulu uygulamalarını ve kulüp etkinliklerini anlatan videolar izleyerek kardeş okuldaki arkadaşlarını daha yakından tanımış oldular.


Uluslararası projelerimiz süresince öğrencilerimizin yabancı dil farkındalıkları artması dil gelişim süreçlerine de çok büyük katkı sağlamaktadır. Kardeş okulumuz ile İngilizce etkileşime geçerek birbirimizi daha yakından tanıdığımız için çok mutlu olduk.


#çokkültürlülük

#uluslararasıproje

#kardeşokul

#multiculturalism

#internationalproject