İzmir SEV Anaokulunda GEMS çalışmaları “Hazine Kutuları” teması ile devam ediyor. Öğrencilerimiz hazırladıkları hazine kutularının içerisindeki eşyaları, tanıttıkları bir sunum gerçekleştirdiler.

Hazine kutuları içindeki malzemeleri daha yakından inceleyerek, özelliklerini anlatarak bilişsel çalışmalara hazırlık yapıldı. Malzemeleri kullanarak örüntüler oluşturuldu.  Çalışmamıza, hazine kutularımızdaki malzemeleri hangi özelliklerine göre gruplayabiliriz sorusuyla devam edildi. Öğrencilerimiz, hazine kutularındaki eşyaların benzer ve farklı özelliklerini inceleyerek Venn şemasına yerleştirdi ve gruplarının özelliklerini birbirine anlattılar.