İzmir SEV Anaokulu ve İlkokul sınıf öğretmenleri Prof. Dr. Gelengül Haktanır ile “Ölçme Değerlendirme Ve Portfolyo Çalışmaları” isimli seminerde buluştular. Seminerde çocukların gelişimlerini değerlendirmede kullanılan farklı değerlendirme yaklaşımları olan formal, informal ve alternatif değerlendirme yaklaşımları ve bu yaklaşımların içerdiği yöntemlere yer verilmiştir.

Kontrol Listeleri, Gelişim Gözlem Formları, Gelişim Raporları, Rubrikler ve Portfolyo (Gelişim Dosyası) çalışmaları üzerinde ayrıntılı incelemeler yapılmış ve örnekler üzerinde çalışılmıştır. Çocukların yaşamlarındaki güncel konularla ilgili nasıl portfolyo oluşturulması gerektiği üzerinde durulmuştur. Örneğin sürdürülebilir bir yaşamı sağlayabilmek için gerekli olan davranışlardan bazıları olan karbon ayak izimizi azaltmak için yapılması gerekenlerle ilgili yapılmış etkinliklerde çocukların yanıtlarının ve diğer ürünlerinin portfolyo dosyalarında nasıl yer alacağı gösterilmiştir. Böylece çocuklarda iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması amacıyla yapılabilecekler hakkında nasıl farkındalık oluşturulacağı konusu üzerinde çalışılmıştır.