Kasım ayı itibariyle GEMS Ağaç Evler temamızla birlikte 5 yaş İngilizce programımızda, öğrencilerimizi ilkokul okuma-yazma becerilerine hazırlamak amacıyla yürüttüğümüz Phonemic Awareness (ses bilgisi farkındalığı) oluşturma çalışmalarımıza başladık. Derslerimizde “Phonemic Awareness” / Ses bilgisi farkındalığı oluşturmak adına şarkı, tekerleme ve kafiye çalışmalarımızla belirli seslerle tanışıyoruz. İlkokul öncesi dönemde başladığımız Phonemic Awareness çalışmaları, ilkokulda devam edecek olan Phonics çalışmaları için bir temel oluşturur ve önemli bir role sahiptir. Öğrencilerimiz bu çalışmalarla sesleri anlamaya başlarlar, böylece ilkokulda anlamlı ve akıcı bir şekilde okur ve doğru bir şekilde yazarlar. Ses bilgisi farkındalığı çalışmalarını dahil etmeden bir okuryazarlık programı oluşturmak, sayıları öğretmeden matematik öğretmeye benzer. Bu bağlamda 5 yaş öğrencilerimizle tanıştığımız ilk ses “Sss” sesiydi. Yaptığımız çeşitli çalışmalarla, öğrendiğimiz şarkılarla ve tekerlemelerle, izlediğimiz videolarla öğrencilerimiz S sesi ile başlayan birçok kelime öğrendiler.