Türkçe dersinde 6.sınıflar hazırlıklı konuşma kuralları çerçevesinde “Su tasarrufu nasıl mümkün?” sorusuna yanıt aradılar. Konuşmalarında su tasarrufu yapmanın yollarını araştıran öğrencilerimiz “kalabalık gruba hitap etme, ikna edici ve etkileyici konuşma, diksiyon ve konuşma kuralları” başlıklarında da öğrendiklerini uygulama fırsatı buldular. Konuşma etkinliğinde araştırmalarını sınıfta sunan öğrencilerimiz su tasarrufuyla ilgili tekstil, gıda, mobilya, plastik vb. sektörlerdeki ürünlerin gereksiz tüketilmesi ve israfının evlerimizde muslukları gereksiz yere kullanmaktan çok daha fazla su israfına yol açtığını birbirlerinden öğrendiler. Ayrıca evde muslukları daha az kullanmanın yollarına da konuşmalarında yer veren öğrencilerimiz, okulumuz projeleri (WISE) kapsamında sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilir üretim kavramlarına da değindiler.