Öğrencilerimiz, 5.sınıftan 8.sınıfın sonuna kadar Sosyal Bilgiler ders programı neticesinde aşağıdaki kazanımları elde eder,

 

Etkin iletişim becerileri kullanarak kendini ifade etmeyi öğrenir,

 

Toplum içerisindeki yerini, hak ve sorumuluklarını bilir,

 

Atatürk ilke ve devrimlerinin önemini kavrar,

 

Yaşadığı bölgeden yola çıkarak ülkesinin genel coğrafi özelliklerini tanır, yorumlar,

 

Demokrasinin temel özelliklerini ve diğer yönetim biçimlerinin özelliklerini ayırt eder ve karşılaştırır,

 

Atatürk’ün bilime ve teknolojiye verdiği önemi kavrar,

 

Tarih öncesi dönemden itibaren başlayarak Anadolu’da ve dünyada yaşanan önemli tarihsel olayları yorumlar,

 

Sivil toplum kuruluşlarının demokratik yönetimler için önemini fark eder.