Özel İzmir SEV Ortaokulunda müzik programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

  • Müzik dinlemekten ve yapmaktan zevk almak,
  • Müzik ile ilgili temel bilgileri edinmek,
  • Müzikal becerilerini geliştirmek için (vokal ya da enstrüman kullanımı) performans deneyimi edinmek,
  • Yerel ve evrensel müzik kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak,
  • Müzik sanatındaki çok sesliliğin ve çeşitliliğin farkına varmak,
  • Farklı enstrümanları kullanarak kendi müziğini yaratmak ve sunmak,
  • Güncel teknolojilerini müzik çalışmalarında etkin şekilde kullanmak,
  • Bireysel müzik arşivi oluşturabilmek.