İzmir SEV Ortaokulunda görsel sanat eğitimiyle; sanatı görsel iletişim aracı olarak kullanabilen, özgün ve evrensel düşünen, görsel yaratıcılığı gelişmiş, üretken bireyler yetiştirmek amaçlanır.

 

Program ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:

 

  • Sanatı görsel bir iletişim aracı olarak kullanabilmek,
  • Sanatsal ifade becerisi edinmek, varolanı geliştirmek,
  • Özgün düşünme, üretme ve deneme alışkanlıkları edinmek,
  • Biçimsel anlatımla ilgili bilgi ve beceriler kazanmak. Öğrencilerin çalışmaları, çalışmaların özgünlüğü ve ifade gücü, araç ve gereci kullanma yeterliliği, sanat çalışmalarına karşı ilgi, isteği ve öğrencinin genel gelişimi dikkate alınarak değerlendirilir.