Avrupa ve Kuzey Amerika’daki prestijli okullardan gelen lisanslı öğretmenler İngilizceyi okul yaşamının bir parçası haline getirmeyi başarırlar. İngilizce konuşan ulusların kültürel özellikleri dil eğitimiyle bir potada eriyerek öğrencilerimizin bakış açısını zenginleştiren bir artı değer olarak özümsenir. Yabancı öğretmenlerimiz bu konuda model oluşturarak kendi geleneklerimizin yanı sıra Cadılar Günü, Şükran Günü, Paskalya, Noel gibi Batı geleneklerini de tanımamızı ve bir dünya vatandaşı olma fikrine adapte olmamızı sağlarlar.

 

Bunun yanı sıra her seviyede yıl sonu İngilizce gösterileri yapılması bir okul geleneği haline gelmiştir. İngilizce şarkılar, müzikaller ve tiyatro gösterileri çerçevesinde yapılan bu gösteriler öğrencilerimizin İngilizce dil gelişimine katkıda bulunmanın ötesinde, karakter gelişimlerine ve özgüvenlerini geliştirmelerine de inanılmaz katkıda bulunmaktadır.