Satranç öğretim programı, öğrencilerin zihinsel ve duygusal gelişimine katkı sağlayan bir spordur. İlkokulda 1. ve 2. sınıflarımızda satranç dersi bulunmaktadır. Küçük gruplar halinde dersler yürütülür.
 
Satranç; basitten, karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru ilerleyen bir aşamalılık taşır. Satranç dersi öğretim programının basamaklı öğretim programı ilkelerine göre hazırlanmasının en önemli nedenlerinden biri satrancın en basit bilgi ve becerilerden başlayarak daha zor, karmaşık, soyut bilgi ve becerilere yol almasıdır.
 
Eğitim ve öğretim etkinliklerinin en önemli öğelerinden birisi değerlendirmedir. Değerlendirme eğitim sisteminin belirlenen hedeflere ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Değerlendirmenin temel amacı ise sistemin doğru işleyip işlemediğini ortaya koymak ve buna dayanarak sistemdeki eksikliklerin tamamlanmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini kısaca sistemin onarılmasını sağlamaktır.
 
Satrançta  ölçme, bir kişiye ilişkin bir  niteliğin derecesini  saptama  ve  sayısal  olarak  belirtme  işidir. Değerlendirme  ise bir  özellik  üzerine yapılan  çalışma  sonucu  varılan  yargıdır. Satranç dersinde ölçme ve değerlendirme, farklı amaçlarla, farklı zamanlarda ve farklı ölçme araçları kullanılarak yapılır.