PROJE FUARLARI

 

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nda her yıl çeşitli proje fuarları gerçekleştirilir.  Bu fuarlar, öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmaları, farklı bir ortamda arkadaşları ve aileleri ile paylaşmaları, kendi ürünleri olan bu çalışmalardan gurur duymaları ve bilgilerini transfer etmeleri için olanak sağlar.  Sunum becerilerini geliştirerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunur.

•Her seviyenin disiplinlerarası çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünlerin sergilendiği fuarlar,

•Bazı bölümlere özgü etkinlikler,

•Bilimsel araştırma tekniklerine uygun yürütülen bilimsel araştırma çalışmaları, yer almaktadır. 

 

 

DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR

 

Dersler arasında bütünsellik sağlamak amacıyla, eğitim ve öğretim yılı başında farklı derslerin (uygun konularda) birbirleriyle ortak planlamalar yapmaları sağlanır ve yıllık planlara yerleştirilir. Yıl içinde bu programa uygun çalışmalar sürdürülür. Öğrenciler için bilgi eğer anlamlıysa, transfer edilebilir ise, yaşandıysa ve gerçek hayatla bağlantısı kurulmuş ise kalıcılığını korur. Bu nedenle disiplinlerarası çalışmalar önem taşır.

 

ÜRÜN DOSYASI ( PORTFOLYO)

 

Portfolyo, öğrencinin dil, matematik , fen ve sosyal bilimler, bilişim ve sanat  alanlarındaki gelişimini çeşitlendirilmiş çalışmalar üzerinden gösteren bir paylaşım etkinliğidir. Portfolyoda öğrencinin ileri düzeyde çalışmalarından, uygulama seviyesinde çalışmalara kadar farklı seviyelerde birçok çalışma yer alabilir.

 

Öğrencilerimizin portfolyoları onların öğrenim süreci içinde, harcadıkları çabayı,  geçirdikleri evreleri ve ilgi alanlarını yansıtır. Portfolyo çalışmalarımız, öğrencinin kendini ve ailenin de çocuğunu tanımasına olanak sağlar.

 

OPEN HOUSE

 

Öğrencilerin sene boyunca sınıflarında yaptıkları çalışmaların aileleri ile paylaşıldığı bir gündür. Amacımız sınıf içinde yapılan çalışmaların nasıl ele alındığı konusunda  velilerimize bilgi vermektir. Öğrencilerimiz sınıf içi çalışmaları ailelerine modellerler.

 

EĞİTİM GEZİLERİMİZ

 

Akademik yaklaşımımızın bir parçası olarak, öğrencilerimizin gözlemleyerek öğrenmelerine olanak vermek için birçok eğitim gezilerimiz vardır.  Belli kazanımlar için planlanmış eğitim gezileri, konuların daha iyi kavranmasını ve bilginin anlamlı hale gelmesini sağlarlar.  Eğitim gezilerinin ön hazırlığı, gözlem süreci ve gezi sonrası raporlama aşamaları vardır.