Anaokulu’nda görsel sanatlar dersi, öğrencilerin  yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak kendilerini ifade etmelerine imkan tanır. Etkinlikler, küçük grup çalışması olarak planlanır ve çocukların ilgi ve gereksinimlerine yönelik olmasına özen gösterilir. 

 

Sanat eğitimi oyunla başlar ve öğrencinin kendi eğilimlerini, becerilerini, yatkınlıklarını keşfetmesine imkan tanır. 

 

Değerlendirmede öğretmen, her çocuğun gelişim sürecini ve bireysel farklılıklarını temel alır. Öğrenme öğretme sürecine katılımını ve görsel sanatlar dersinin kazanımları çerçevesinde  bütün olarak değerlendirir.

 

Örnek etkinlikler: Çeşitli sanatsal tekniklerin ve artık materyallerin kullanıldığı kolaj ve üç boyutlu çalışmalar, kesme, yırtma-yapıştırma, boyama çalışmaları , bir müze veya galeriye gezi düzenlenir.