İzmir SEV Anaokulumuzda “Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (CEFR), ve US Core Standards for Language Arts, ve çift dili programın yanı sıra, İngilizce Dil Gelişimi, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler alanlarında A.B.D.’de uygulanan Erken Öğrenme ve Gelişim Müfredatına (US Early Learning and Development Standards - CT ELDS) dayanan zengin bir İngilizce Dil programı uygulanmaktadır. Bu programın amacı, öğrencilerimizin net kazanımları olan yüksek kalitede erken öğrenme deneyimleri yaşamalarını sağlamaktır. 
 
CLIL ( Content Learning in Language ), yani farklı disiplinlere ait içeriklerin yabancı dil öğrenimi içerisine yerleştirilerek verilmesi metodolojisi ile öğrenciler İngilizce’yi küçük yaşlardan başlayarak bilinmeyeni anlamlandırmak, yeni öğrenilen bilgiler arasında anlamlı bağlantılar kurmak ve transfer etmek, fikir ve duygularını ifade etmek için bir araç olarak kullanmaya başlarlar. İngilizce, öğretmenleriyle, akranlarıyla ve içinde bulundukları çevre ile etkileşimde bulunurken, doğal yolla öğrenilmektedir.