Özel İzmir SEV Anaokulu’nda müzik programı ile öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve beceriler aşağıdaki gibidir;

 

Yaş düzeyine uygun müzik ile ilgili temel bilgileri edinmek,

 

Duygu, dü􀀆şünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkan sa􀀅ğlamak,

 

Yaratıcılık ve yetene􀀅klerini  müzik yoluyla geli􀀆ştirmek,

 

Özgüven gelişimlerine katkı sa􀀅ğlamak,

 

Müzik yoluyla sosyal ili􀀆şkilerini geliştirmek.