Okulumuzun temel hedeflerinden birisi olan İngilizce’yi etkin kullanan öğrenciler yetiştirmek amacı ile öğrencilerimize kaliteli bir İngilizce öğrenimi sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin öğrenme ortamları, İngiltere, İrlanda, Canada, America ve Avustralya’daki prestijli okullardan gelen lisanslı öğretmenlerimizin farklı kültürel özellikleri, geldikleri okullardaki deneyimleri ve dil öğrenimi alanında kullandıkları pedagojiler ile zenginleştirilmektedir. 
Çok kültürlülük, uluslararasılık ve dünya vatandaşlığını sınıflarımıza ve okul ekosistemimize entegre edilerek, müfredat içerisinde öğrencilerimizin bir dünya vatandaşı olarak yetişmesi hedeflenir.