Türkiye’ye internetin gelişini ve internet haftasını farkındalık yaratan etkinliklerle kutlamaya devam ediyoruz. İnternet haftası etkinliklerimizden ilkini velilerimize ve öğretmenlerimize yönelik olarak gerçekleştirdik. 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü Başkanı Dr. Esra Ercan Bilgiç, “Dijital Medya, Çocuk ve Aile” başlıklı sunumuyla okulumuza konuk oldu. Dr. Esra Ercan Bilgiç, okul öncesinden itibaren dijital medya kullanımındaki doğrulardan ve yanlışlardan bahsettiği sunumunda çocukların kaç yaşından itibaren nasıl ve ne kadar süreyle dijital medyayı kullanmaları gerektiği, ailelerin bu kullanım sürecine eşlik ederken yapmaları gerekenleri, internette çocuklarımızı bekleyen tehlikeleri ve bu tehlikelere karşı ailelerin alabilecekleri önlemleri katılımcılarla paylaştı.
Dijital medyayı yasaklamanın çözüm olmadığına değinen Bilgiç, “Yasaklama, yönlendir!” yaklaşımıyla hak temelli pozitif ebeveynlik hakkında çok değerli bilgiler verdi.