İlkokul 4. Sınıf öğrencilerimiz Matematik dersinin açılar konusunu SCAMPER tekniğiyle işlediler.SCAMPER tekniğinin E harfine karşılık gelen “elimine etme” yöntemini kullanan öğrencilerimiz, “Açılar olmasaydı, evler nasıl olurdu?” sorusuna cevap arayan tasarımlarıyla son derece akıcı, esnek ve özgün çalışmalar ürettiler. Kendi yaptıkları tasarımların olumlu ve olumsuz yönlerini de değerlendiren öğrenciler, çok yönlü düşünme alıştırması yaptılar.