Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul öğretmenlerimiz, Mesleki Gelişim Gününde Dr. Nilay Yılmaz ile “Yaratıcı Okuma Labirentinde Disiplinlerarası Çalışmalar” başlıklı eğitimi gerçekleştirdiler. 
Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarının ve kazanımlarının, yaratıcı düşünme testlerinden yola çıkılarak yapılandırılmasına yönelik uygulamaların yapıldığı eğitimde, öğretmenlerimiz verimli ve öğrenme dolu bir gün geçirdiler.