5. sınıf öğrencilerimiz Bilim ve Teknoloji ünitesini Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinde disiplinlerarası çalışmayla tamamladılar. Öğrencilerimiz Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersinde işledikleri bu ünitedeki tüm bilgilerini kullanarak grup çalışmalarıyla afişler oluşturdular. Bilim insanlarının hayatlarını inceleyip kendilerini bu bilim insanlarının yerlerine koyarak canlandırma yaparak kendi çekimlerini gerçekleştirdiler. Bilim insanlarının hayatlarında gördükleri ortak özelliklerde sevgi, saygı, sebat ve sorumluluk ilkesinin vazgeçilmez olduğunu kavradılar.