8. sınıf öğrencilerimizle Türkçe dersi  LGS’ye hazırlık sürecinde “eylemin çatısı” konusunu işledikten sonra konuyu pekiştirmek için “Eylemin Çatısı Konusu Nasıl Oyunlaştırılır?”başlıklı bir çalışma uyguladık. Öğrencilerimiz etkinliğin ilk basamağında, bu konuyla ilgili bir grup çalışması yaparak kart ya da kutu oyunu tasarladı. Daha sonra her grup bir başka grubun hazırladığı oyunu oynadı. Bu çalışmanın hem oyun hazırlama hem de oyun oynama basamaklarında öğrencilerimiz, onlarca cümlenin çatı özelliğini bulmaya çalışıp eğlenerek öğrendiler.