Anaokulu 5 yaş öğrencilerimiz İngilizce dersinde  “Bookworms” (Kitap Kurdu) teması dahilinde “The Little Red Hen” kitabını okudular. Olay sıralama çalışmasının somut ürünü olarak ekmek yapım aşamalarını öğrendiler. Disiplinlerarası programımızın bir parçası olarak, fen bilimleri altında mayanın ekmek yapımında ne amaçla kullanıldığını deneyimlediler.