Özel İzmir SEV Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri  Sosyal Bilgiler dersinde  “Değişen Dünyada Değişen Osmanlı” konusunu işlerken II.Mahmut yeniliklerini Story Board uygulaması ile hikâyeleştirdiler. Yeniliklerin Osmanlı Devleti’nde  nasıl değişim yarattığını öğrenmek üzere kendi karakterlerini seçip  onlara hayat vererek oluşturdukları bu uygulama,  tarih derslerini pekiştirmede çok etkili oldu. Öğrencilerin bir dönemi kendi pencerelerinden hikâyeleştirmeleri, öğrenme sürecini eğlenceli hâle getirdi.