İzmir SEV’de Club iMake atölye çalışmalarında, dijital dünyaya ayak uydurmayı, atık malzemelerden yeni kullanılabilir ürünler üretmeyi, para yerine yeteneğimizi kullanmayı, kod okur – yazarlığımızı geliştirmeyi, grafik tasarımlar yapmayı hedefliyoruz. Öğrenciler çevrim içi yazılı ve uygulamalı aşamaları olan bir uygunluk testinden geçerek kulübe seçilir ve İlkokul Maker Topluluğunun bir üyesi olurlar.

2018-19 dönemi kulüp çalışmaları içeriği dört ana başlıktan oluşur:

Tasarım: 2 ve 3 boyutlu tasarımların/grafiklerin yapıldığı araçlar üzerine çalışılır. (Tinkercad, Photoshop vb.)

Robotik: Kodlama becerilerinin geliştirilmesinden sonra bu alanda mekanik ve robotik çalışılır. (Kapla, WeDo 2.0, EV3 Mindstorms, Robotis Dream Set A)

Elektronik: Temel elektrik – elektronik bilgisi verilir. Modeller geliştirilir. (Makey Advanced Kit, littleBits, Robotis Dream Set)

Kodlama: Kodlama becerilerini üst düzeye taşıma ve ürün geliştirme amaçlanır. (Code.org, Scratch, App Inventor)