İzmir SEV’de İngilizce derslerimizin bir amacı da gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş projeler yoluyla öğrencilerimizin derse olan ilgisini arttırmak ve dilin doğal ortamlarda kullanılarak öğrenilmesini sağlamaktır. 6. sınıflarımız İngilizce ders kitaplarının ilk iki ünitesinde öğrendiklerini, öğretmenleri Dylan Netter ve Neal Cooke rehberliğinde, gerçek yaşamla ilgili bir projeyle ilişkilendirdiler. “Zorlukların Üzerinden Gelmek ve Sakin Sularda Seyretmek” adlı bu projenin bir amacı da öğrencilerimize empatiyi öğretmekti. Proje kapsamında, öğrencilerimiz ortaokul yaşamlarındaki zorlukların üstesinden nasıl gelebileceklerini sorgularken, farklı ülkelerde yaşayan öğrencilerin okul yaşantılarıyla kendi okul yaşantılarını karşılaştırma olanağını da buldular.