İzmir SEV 3. sınıf öğrencileri “Doğal Denge” konulu proje sunumlarını gerçekleştirdiler. Doğal denge, tüketim alışkanlıkları ve tasarruflu olma üzerine odaklanan proje, disiplinlerarası bir çalışmanın örneği oldu. Tüm derslerde aynı konu üzerine çalışan öğrencilerimiz tüm ürünlerini önce bir sunum ardından da proje sergisinin gezilmesiyle tamamladılar. “Öğrencilerimiz oksijen-karbondioksit döngüsü ve fotosentez nedir? Hayvan habitatları, besin zinciri  ve geri dönüşümün önemi nedir? 3R nedir? Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirirsek neler değişir?” gibi sorulara cevap bulup posterler hazırladılar.. Bugünün küçük geri dönüşümcüleri anne ve babalarından geri dönüşüme destek olmaları için söz aldılar.