İzmir SEV’de İngilizce dersleri öğrencilerimize sadece dil becerilerini öğretmekle sınırlı kalmamakta, onları içinde yaşadıkları yüzyılda gerekli olacak yaşam becerileri ile de donatmayı hedeflemektedir. 7. sınıf İngilizce derslerinden biri olan 21st Century Skills / 21. Yüzyıl Becerileri de bu amaca yönelik hedefler içermektedir.

Günümüzde öğrencilerimiz proje yaparken, erişimleri daha kolay ve hızlı olduğu için, basılı kaynaklar yerine web sitelerini tercih ediyorlar. Ancak internette güvenilir web sitelerinin yanı sıra, geçersiz ve yanlış bilgiler içeren bir çok web sitesi var. Bu nedenle tüm dünyada öğrencilere web sitelerinin güvenilirliğini belirleyecekleri değerlendirme kriterleri öğretiliyor. 7. sınıf öğrencilerimiz 21st Century Skills / 21. Yüzyıl Becerileri dersinde bu kriterleri öğrendikten sonra çeşitli web sitelerinin güvenilirliğini değerlendirdiler.  Daha sonra da 5. sınıf öğrencilerini internet sitelerinin değerlendirilmesi hakkında bilgilendirmek amacı ile  broşürler hazırladılar. Hazırladıkları broşürlerde, özellikle “Bir internet sayfasını araştırma için uygun ve güvenli kılan faktörler nelerdir?” üzerine yoğunlaşan öğrencilerimiz, çalışmalarını arkadaşları ile paylaştılar. Aynı ders kapsamında şu anda haber analizi ve haber yazmayı öğrenmekte olan öğrencilerimiz, ünite sonunda yalan haberle gerçek haberi birbirinden ayırt etmelerine yardımcı olacak kriterleri de öğreneceklerdir.