Beyin Haftası olarak ilan edilen 12-18 Mart haftasını  “SEV’de Rehberlik Paylaşım Günleri” seminerinde “Beyin, İlişkiler ve Bağlanma” teması ile kutladık.  Bu sene ikinci kez düzenlenen ve Uzman Konuk konuşmacıların bilgi ve deneyimlerini paylaştığı etkinliğimize eğitimci ve uzmanlar katıldı. Programı içerisinde, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Saffet Gönül “Beşikten Mezara: Beyin ve Bağlanma” başlıklı sunumu ile, Klinik Psikolog Serkan Kahyaoğlu “Beyindeki An(ı) Kümeleri: Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn Ego Durumları” başlıklı sunumu ile yer aldı.