Okulumuzun yapılandırılmış "SEV Müze'de" programı kapsamında, 3. Sınıf öğrencilerimiz İzmir Etnografya Müzesi'ni ziyaret ettiler. Görsel Sanatlar derslerinde yer verdiğimiz "Çok Kültürlülük" ve "Geleneksel El Sanatları" konularına ait öğeleri yerinde inceleme fırsatı buldular.

Müze'de 50 dakikalık bir atölye uygulayan öğrenciler, farklı El Sanatları dallarını incelediler. Obje ve kıyafetlerden örnekleri de kullanarak canlandırmalar yaptılar. Böylelikle toplumların yaşam alışkanlıkları, kültürlerin özellikleri ve bunları etkileyen faktörler arasındaki  bağı kurabildiler.