Akademik mükemmeliyete ulaşabilmek amacıyla, 22-23 Aralık tarihlerinde Sağlık ve Eğitim Vakfı bünyesinde yer alan okulların öğretmen ve idarecileri bir araya gelerek Sosyal Bilgiler müfredatı üzerine bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştayda tüm okullarımızda K-12 seviyesinde uygulanan müfredatlar; kazanımlar, öğrenme hedefleri, kullanılan kaynaklar, öğretim metotları ve ölçme-değerlendirme yöntemleri açısından incelenerek daha etkin bir dikey müfredat oluşturabilmek için yapılması gereken değişiklikler üzerinde duruldu; hem süreç hem de sonuç odaklı bir değerlendirmenin yapılması, disiplinlerarası çalışmaların daha da zenginleştirilmesi, öğretim programlarındaki kazanımların davranışa dönüştürülebilmesi ve 21. yüzyıl becerilerinin önemi vurgulandı. Öğretmenlerin birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı da bulduğu bu etkinlik, yeni fikirlerin ortaya çıkması ve paylaşılması açısından oldukça verimli geçti.