İzmir SEV İngilizce Programı öğrencilerimize küçük yaştan itibaren temel dil becerilerini edindirmek üzere yürütülür. 1. Sınıf öğrencilerimizin yazma becerilerini geliştirmek amacıyla, Doğa ve Çevre Ünitesi kapsamında  öncelikle doğada gözlem yaptılar, hissettiler ve sonrasında yazma çalışmalarını gerçekleştirdiler.  Yazma çalışmalarında öğrendikleri kelime ve cümle yapılarını kullanmaya özen gösteren 1.sınıflar İngilizce dilinde ilk yazılı anlatım çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamladılar.