İzmir SEV Anaokulu’nda bireysel ve toplumsal yaşayışın sağlığı ve düzeni için oldukça önemli olan değerlerimiz konusunda “Değerler Eğitimi” çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin, toplumu oluşturan tüm bireylerin sahip olmasının önemli olduğu, barış, sevgi, saygı, sorumluluk, yardımseverlik gibi bireyin ve toplumun yararına olan, ortak ve olumlu evrensel değerleri kazanmalarını hedefliyoruz. Ders etkinliklerimizde ve disiplinlerarası çalışmalarımızda bu evrensel değerler hakkında farkındalık kazanmalarını ve doğru davranış ve tutumlar geliştirmelerini destekleyecek etkinlikler sürdürüyoruz.

Öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel ve sosyal – duygusal gelişimlerini bütünsel olarak ele aldığımız WISE programımız kapsamında yürüttüğümüz rehberlik derslerimizde bu hafta “Barış” konusunu ele aldık. Öğrencilerimizin barış değerini kavramaları ve yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri, barışçıl bir ortam oluşturabilmeleri hedefiyle rehberlik derslerimizde “Barış” kavramına ilişkin etkinlikler gerçekleştirdik.

İlk oturumumuzda gökyüzünde barış içinde yaşayan, barışçıl bir ortamdaki bireylerin sahip olacağı sevgi, sabır, yardımseverlik gibi değerleri barındıran yıldızların “Barış Yıldızları” öyküsünü okuduk. Bu öyküyü okumadan önce kendimizi gökyüzünde bir yıldız gibi düşleyerek sessizlik egzersizi yaptık, egzersiz sonrasında öğrencilerimiz arkadaşlarıyla renklerini, şekillerini, büyüklüklerini paylaşıp hayal ürünlerini birbirlerine anlattılar. Öyküyü okuduktan sonra Barış kavramını sorgulama yöntemiyle değerlendirdik. “Barış Nedir? Barış içinde yaşamak için neler yapmalıyız? Barış olan bir sınıfta çocuklar nasıl davranır?” sorularına birlikte yanıt aradık. Öğrencilerimiz, “Barış paylaşmaktır, sevgidir, arkadaşına iyi davranmaktır, öfkelensen de konuşarak, küsmeden anlaşmaktır, içimizde iyi duygular olmasıdır, mutlu olmaktır” yargılarına ulaştılar. İkinci oturumumuzda ise “Barış Yıldızları” öyküsünden yola çıkarak kendi barış yıldızlarımızı oluşturduk. Her bir öğrencimiz kendi yıldızını tasarladı ve bu yıldız ile barış için ne yapmak istediğini düşünüp ifade ederek arkadaşlarına sundu. Etkinliklerimizle öğrencilerimizin “Barış” kavramına ilişkin farkındalık kazanmasını, kendi duygu ve düşüncelerini fark edip ifade etmesini ve barışçıl davranışlara ilişkin ortak tutum ve kararlar geliştirmelerini destekledik.

#özyönlendirme #uyumsağlayabilirlik #WISE