Okulumuzda,”Avrupa Dil Çerçeve Programı” standartları ve US Core Standards’a uygun bir İngilizce programı vardır. Bu program, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü İngilizce müfredatı geliştirilerek ve ders saatleri arttırılarak, Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanır. İngilizce sınıfları, kullanılan kitaplar ve malzemeler, okuma programları, her sınıf seviyesinde hazırlanan İngilizce gösterileri, sunumlar, kulüp ve etkinlikler de bu zengin programın önemli parçalarıdır. İngilizce programını güçlendirmek üzere planlanan ve yabancı kütüphanecimiz tarafından yürütülen kütüphane dersleri de programımızı destekler. Öğrencilerin, İngilizce düzeylerini uluslararası standartlarda ölçmek için seviyelerine uygun çeşitli sınavlara katılmalarına fırsat tanınır.

 

Öğrencilerimizin yaratıcı yönlerini geliştirmeleri, ikinci bir dilde iletişim kurma özgüvenini deneyimleri için her sınıfın gerçekleştirdiği İngilizce Gösterilerimiz, dil kulüplerimiz, çeşitli sunumlarımız ve disiplinlerarası oluşturulan projelerimiz vardır.

 

Programımız dört ana öğrenme alanı üzerine inşa edilmiştir: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. SEV ana sınıfında başlayan yoğun program ile öğrencilerimiz  küçük  yaştan başlayarak dört temel alanda da gelişirler. Okulumuz tarafından oluşturulmuş olan SEV İngilizce müfredatımız ve müfredat hedeflerimiz derslerde  yapılan aktivitelerin, projelerin ve kitap seçimlerimizin alt yapısını oluşturur. Öğrencilerin farklı öğrenme tarzları ve ihtiyaçları olduğu bilinciyle, akademik hedeflere ulaşılırken çeşitli öğretim tekniklerinden yararlanılarak, öğrencilere ikinci dilde başarılı olmaları için destek sağlanır. SEV’deki hedeflerimizden birisi de öğrencilerimizin İngilizce’lerini dış kaynaklı seviye tespit sınavlarına hazırlıklı olabilecek düzeye getirmelerinde yardımcı olmaktır.

 

Anasınıfında dinleme ve anlama, anladıklarını gösterme ile başlayan dil eğitimi, ilk yıllarda öğrencilerin temel ihtiyaç ve isteklerini ifade etmeleri, yönergeleri takip etmeleri , sınıf yaşamlarını sürdürecek terimlerini kullanabilcek düzeye gelir. Kelime hazineleri gelişirken, temalar ve üniteler ile kazanılan dil kalıpları öğrencilerin dağarcığını zenginleştirirler. Öğrenciler , onlar için yaratılan İngilizce dil ortamlarını takdir eder ve çok dilliliğin değerini kabul ederler. Temel bilgi ve beceriler ile başlayan dil yolculuğu öğrencilerimizin bu dili işlevsel olarak kullandıkları düzeye gelmesi ile devam eder.Bu aşamada öğrencilerimiz edebi analizler yapar, üst düzeyde fikirlerini ifade edilebildikleri makalaler,kompozisyonlar yazar, akademik tartışmaların içinde yer alır, drama çalışmaları yapar ve projeler üretir hale gelirler. Öğrenciler analiz, tartışma ve edebi eserlere dayalı etkili yazım becerilerini sergilerler. İngilizce olarak iyi düzeyde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilirler.

 

İngilizce programımızın başarısını tespit etmek adına öğrenci çalışmaları/ gelişimleri sürekli olarak ölçülür ve değerlendirilir. Çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanıldığı programımızda, öğrenci ürünleri büyük önem taşır ve portfolyo sunumları ile desteklenir.

 

Beşinci sınıfta Hazırlık sınıfı benzeri yoğun bir İngilizce programı uygulanır. On yedi saate çıkan İngilizce derslerinin yanı sıra iki saat Beden Eğitimi, bir saat müzik ve bir saat Bilgisayar dersi de İngilizce olarak yapılır. Böylece öğrencilerimiz farklı ders konu içeriklerini İngilizce olarak öğrenmiş olurlar.

 

Altıncı sınıfta on iki ders saati olan İngilizce programımız, yedinci sınıfta on bir saat ve sekizinci sınıfta on saat ile sonuçlanır.

 

5. Sınıflar

 

Beşinci sınıflar İngilizce programında İngilizce Hazırlık benzeri bir program yürütülmektedir. Haftada on yedi saat olan İngilizce derslerinin yanı sıra, İngilizce olarak işlenen 1 saat Müzik, 2 saat Beden Eğitimi ve 1 saat Bilişim Teknolojileri dersi ile İngilizce saati 21 saate çıkmaktadır.

 

İngilizce derslerinin büyük bir bölümü küçük gruplar halinde Avrupa veya Kuzey Amerika’dan gelen yabancı öğretmenlerimiz tarafından yapılır. İngilizce dersleri yoğunlukla dil yapılarının çalışıldığı Core English ( Temel İngilizce ) dersi ile, yaş ve ilgi alanlarına uygun çeşitli hikayelerin, kurgusal ve kurgusal-olmayan metinlerin incelendiği Language Arts ( Dil Sanatları ) dersi ve İngilizce iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Spoken Arts ( Konuşma Sanatları ) olmak üzere üç farklı ama temelde öğrenciyi bütünsel olarak geliştirmeyi amaçlayan derse ayrılır.

 

Proje temelli öğrenmenin esas alındığı bu yılda amaç, öğrencilerimizin küçük gruplar halinde ya da bireysel olarak araştırma yapma, proje geliştirme, veri toplama, analiz ve sentez yapma, rapor yazma ve sonunda yazılı veya sözel sunum yapma becerilerini geliştirmektir.

 

Her hafta gerçekleşen Kütüphane derslerinde, yabancı kütüphane öğretmenimiz tarafından yapılan kitap aktiviteleri ile hem öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmakta, hem de beşinci sınıf İngilizce programı desteklenmektedir. Öğrenciler, sınıf içerisinde öğrendikleri kelime ve cümle kalıplarını farklı bir ortam ve amaç içerisinde kullanarak pratik etme fırsatı elde etmektedirler.

 

Yıl sonunda beşinci sınıf öğrencilerimizin tümü okulumuzda düzenlenen Cambridge ESOL Sınavlarından KET sınavına girerler.

 

6. Sınıflar

 

Haftada on iki saat olan 6. sınıf İngilizce derslerinin büyük bir bölümü küçük gruplar halinde Avrupa veya Kuzey Amerika’dan gelen yabancı öğretmenlerimiz tarafından yapılır. İngilizce dersleri yoğunlukla dil yapılarının çalışıldığı Core English ( Temel İngilizce ) dersi ile, yaş ve ilgi alanlarına uygun çeşitli hikayelerin, kurgusal ve kurgusal-olmayan metinlerin incelendiği Language Arts ( Dil Sanatları ) dersi olmak üzere iki farklı ama temelde öğrenciyi bütünsel olarak geliştirmeyi amaçlayan derslere ayrılır.

 

Proje temelli öğrenme modelinin uygulandığı altıncı sınıf programının parçası olarak öğrenciler bir tanesi Uluslararası olmak üzere çeşitli projeler yürütürler. Dünyada güncel olarak tartışılan çeşitli sosyal konular üzerinde makaleler okuyan, fikir üreten, münazara ve sunum yapan öğrenciler, farklı alanlarda resmi İngilizce dilini kullanma imkanı elde ederler.

 

Dünya klasiklerinden seçmelerin okunduğu ve edebi incelemelerin yapıldığı Language Arts derslerinde öğrencilerimize edebiyat sevgisi kazandırılmaktadır. Core English derslerinde dil kalıplarını doğru olarak kullanma ve farklı kelimeler kullanarak ifadeyi zenginleştirmenin yanı sıra, dilbilgisi, imla ve noktalama kurallarına uygun olarak yazma becerileri üzerinde çalışılmaktadır.

 

7. Sınıflar

 

Haftada on bir saat olan 7. sınıf İngilizce derslerinin büyük bir bölümü küçük gruplar halinde Avrupa veya Kuzey Amerika’dan gelen yabancı öğretmenlerimiz tarafından yapılır. İngilizce dersleri yoğunlukla dil yapılarının çalışıldığı Core English ( Temel İngilizce ) dersi ile, yaş ve ilgi alanlarına uygun çeşitli hikayelerin, kurgusal ve kurgusal-olmayan metinlerin incelendiği Language Arts ( Dil Sanatları ) dersi olmak üzere iki farklı ama temelde öğrenciyi bütünsel olarak geliştirmeyi amaçlayan derslere ayrılır.

 

World Scholar’s Cup, kırktan fazla ülkeden gelen uluslararası takımların yarıştığı oldukça prestijli genel kültüre ve İngilizce kullanma becerilerine dayalı, farklı kültürleri biraraya getirerek bugün ve geleceğe ait fikir ve durumlar üzerine münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırmaya dayanan bir turnuvadır. Yedinci sınıf İngilizce derslerine bu programın kazanımları entegre edilmekte ve okulumuzda bu turnuvanın bir simülasyonu yapılmaktadır.

 

Dünya klasiklerinden seçmelerin okunduğu ve edebi incelemelerin yapıldığı Language Arts derslerinde öğrencilerimize edebiyat sevgisi kazandırılmaktadır. Core English derslerinde dil kalıplarını doğru olarak kullanma ve farklı kelimeler kullanarak ifadeyi zenginleştirmenin yanı sıra, dilbilgisi, imla ve noktalama kurallarına uygun olarak yazma becerileri üzerinde çalışılmaktadır.

 

Yıl sonunda yedinci sınıf öğrencilerimizin tümü okulumuzda düzenlenen Cambridge ESOL Sınavlarından PET sınavına girerler.

 

8. Sınıflar

 

Haftada on saat olan 8. sınıf İngilizce derslerinin büyük bir bölümü küçük gruplar halinde Avrupa veya Kuzey Amerika’dan gelen yabancı öğretmenlerimiz tarafından yapılır. İngilizce dersleri yoğunlukla dil yapılarının çalışıldığı Core English ( Temel İngilizce ) dersi ile, yaş ve ilgi alanlarına uygun çeşitli hikayelerin, kurgusal ve kurgusal-olmayan metinlerin incelendiği Language Arts ( Dil Sanatları ) dersi olmak üzere iki farklı ama temelde öğrenciyi bütünsel olarak geliştirmeyi amaçlayan derslere ayrılır. Ayrıca, TEOG sınavlarına yönelik çalışmalar da yürütülmektedir.

 

Çeşitli kısa hikayeler ve metinlerin okunduğu, edebi incelemelerin yapıldığı Language Arts derslerinde öğrencilerimize edebiyat sevgisi kazandırılmaktadır. Core English derslerinde dil kalıplarını doğru olarak kullanma ve farklı kelimeler kullanarak ifadeyi zenginleştirmenin yanı sıra, dilbilgisi, imla ve noktalama kurallarına uygun olarak yazma becerileri üzerinde çalışılmaktadır.

 

Proje temelli öğrenme modelinin uygulandığı sekizinci sınıf programında öğrenciler çeşitli projeler yürütürler. Dünyada güncel olarak tartışılan çeşitli sosyal konular üzerinde makaleler okuyan, fikir üreten, münazara ve sunum yapan öğrenciler, farklı alanlarda resmi İngilizce dilini kullanma imkanı elde ederler. Disiplinlerarası çalışmalar ile diğer branş derslerinde öğrenilen konuların da pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Sekizinci sınıfın sonunda öğrencilerimiz B1+ seviyesi ile mezun olurlar.