Disiplinler arası Çalışmalar: Okulumuzda bütünsel öğretimin olabilmesi için disiplinler arası çalışmalara önem verilir ve her seviyede bu tür çalışmalar planlanır. Bilişim Teknolojileri dersi bu tür çalışmaların parçasıdır.
 
Proje hazırlığı ve raporların yazımı konusunda diğer branşlara destek verir.