İdari Kadro    
Dr. Özlem Altay Yücesoy Okul Müdürü oaltay@aci.k12.tr
Arzu Atıcı Müdür Yardımcısı aatici@aci.k12.tr
  İngilizce Bölüm Başkanı  
Cantürk Candan Mali ve İdari İşler Müdürü ccandan@aci.k12.tr
Özge Can Görgün Kurumsal İletişim Yöneticisi ogorgun@aci.k12.tr