SİTE HARİTASI
Araçlar:

Görsel Sanatlar etkinlikleri, öğrencilerin evrensel sanatçıların yaşam öykülerine,onların eserlerini yaratma süreçlerine ilgi duymalarını sağlamak üzere planlanır. Bu hedefe yönelik olarak Müze ve Sanat galerilerine geziler düzenlenir,olanaklar içerisinde sanatçılarla söyleşiler düzenlenir.


SANAT PROJELERİ


İzmir SEV olarak, Sanatın kendine özgü evrensel bir dili olduğu hedef davranışıyla birlikte  her yıl farklı bir kültürü programımıza alıyoruz. Sanat eğitimi programımızın Görsel Sanatlar dersinin öğrenme alanlarını kapsayan  çalışma alanlarının çeşitlendirilmesiyle değer kazanacağı inancı ile her yıl bu tür projelere yer verilmektedir.Geleneksel olarak her yıl ayrı bir tema üzerinde tüm seviyelerde Sanat Projesi hazırlanır ve yıl sonunda ailelerin de katıldığı, temayla ilintili şehir,  müze kültür gezileri yapılır.


•I.Sanat projesi,Rönesansın Kalbi Floransa,İtalya.


•II:Sanat Projesi,Dalili Günler Barcelona,İspanya


•III.Sanat Projesi Pariste Sanat Paris,Fransa.


•IV:Sanat Projesi Firavunun Sırrı Kahire,Mısır.


Kişisel Resim Sergileri


Öğrencilerimizin sanatsal etkinlikler yolu ile kendilerini ifade etme,sanatın özgünlük olduğunu anlayabilme ve sanatçıyı anlama ve değer verme kavramlarını ortaya çıkararak güçlendirmek amacıyla bu konuya yatkın öğrencimizi kişisel resim sergilerini açma konusunda yüreklendirerek sanata olan ilgisini arttirmasini hedefliyoruz.


Müze Bilinci


İçinde bulunduğu çevresinde yer alan Arkeoloji Müzesi, Resim Heykel Müzesi , Sanat Merkezlerini tanıyarak, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkabilme bilincini kazanırlar. Bu programın yanısıra sanat atölyelerimizdeki digital ortamdan yaralanarak öğrencilerimizin diğer ülkelerdeki müze ve galerileri tanımalarını Sanal Müze Ziyaretlerimiz ile gerçekleştiriyoruz.(Modern Sanatlar Müzesi Manhattan v.b.).


SANAT ÇALIŞMALARI KULÜBÜ


Her eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin ilgi alanlarını gözönünde bulundurarak derslerdeki konularımızın dışında, daha değişik malzemeler kullanacağımız kulüp seçenekleri hazırlanmaktadır.


•Yaratıcı Moda Kulübü


•Seramik Kulübü


•Sanat Dedektifleri


•Mozaik Kulübü


•Küçük Seramikçiler