Okulumuzda eğitim alanındaki güncel yaklaşımları ve yenilikleri yakından takip ederek, hizmetiçi eğitim programları okul mesleki gelişim programına sürekli entegre edilmektedir. İzmir SEV’in güçlü eğitim kadrosumuzla; Masal Anlatıcılığı, Disiplinlerarası ve tematik çalışmalar, Geri Bildirim Verme, Farklılaştırılmış Eğitim ve Teknolojinin Eğitime Entegrasyonu gibi konularda birçok atölyede çalışmalar gerçekleştirdik. 

BİLİNÇLİ FARKINDALIK PROGRAMI

Bir ilke daha imza atmaya hazırlanan İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nda bu yıl Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Programı uygulanmaya başlanıyor. “Şimdiki Zamanın İçinde” kitabının yazarı Selmin Erk tarafından İzmir SEV eğitim kadrosu kapsamlı uygulama eğitimi verildi.

Dikkati yoğunlaştırmayı temel alan teknikler içeren Bilinçli Farkındalık uygulamaları, öğrencilerin duygu ve davranışlarını düzenlemeye, dikkatini ve akademik başarılarını arttırmaya ve farkındalık geliştirmelerine yönelik etkinlikleri kapsıyor. Cambridge ve Oxford Brookes Üniversitelerinde geliştirilen bilimsel programlara dayanan Bilinçli Farkındalık Programı, dünyadaki birçok farklı ülkedeki okullarda uygulanıyor. Program, öğrencilerin disiplin, kaygı ve odaklanma süreçlerine büyük katkı sağlıyor.

 

SOSYAL DUYGUSAL BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

Öğrencilerin hem akademik yönden, hem de  sosyal ve duygusal yönden gelişimlerini hedefleyen Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları ayrıca geçtiğimiz yıl başlattığı İkinci Adım Eğitim Programına da devam ediyor. İkinci Adım Eğitim Programı; öğrencilerin bireysel olarak ihtiyaçlarını karşılaması için onlara küçük yaştan itibaren kendi öz yönetimlerini yapabilecek becerileri öğretiyor. Empati kurma, dürtü kontrolü, problem çözme ve öfke yönetimi gibi temel becerilerin gelişmesine yardımcı olan bu program, İzmir SEV’de anaokulundan 5. sınıfa kadar uygulanıyor.

 

Uluslararası Okullar Birliği (CIS) akreditasyonuna sahip olan Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları; tüm yıl boyunca devam edecek olan bu akademik çalışmalarla, ulusal ve uluslararası platformdaki köklü kurum yapısını ve akademik güçlülüğünü daha da pekiştirmeyi hedefliyor.